Regulamin „Quiz Jan Paweł II – Papież Dialogu”

I. Postanowienia ogólne.1. „Quiz  Jan Paweł II – Papież Dialogu”, organizowany jest przez Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, z siedzibą przy ul. Totus Tuus 30 (30-610 Kraków), zwany dalej Organizatorem.2. Celem Quizu jest...

Regulamin „Quiz Kraków Karola Wojtyły”

I. Postanowienia ogólne.1. „Quiz  Kraków Karola Wojtyły”, organizowany jest przez Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, z siedzibą przy ul. Totus Tuus 30 (30-610 Kraków), zwany dalej Organizatorem.2. Celem Quizu jest popularyzacja wiedzy o...

Regulamin „Quiz Jan Paweł II – Papież Rodziny”

I. Postanowienia ogólne.1. „Quiz  Jan Paweł II – Papież Rodziny”, organizowany jest przez Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, z siedzibą przy ul. Totus Tuus 30 (30-610 Kraków), zwany dalej Organizatorem.2. Celem Quizu jest...

Regulamin „Quiz Karol Wojtyła – Jan Paweł II”

I. Postanowienia ogólne.1. „Quiz Karol Wojtyła – Jan Paweł II”, organizowany jest przez Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, z siedzibą przy ul. Totus Tuus 30 (30-610 Kraków), zwany dalej Organizatorem.2. Celem Quizu jest popularyzacja...