Regulamin Quizu: „Nasza Niepodległa”

I. Postanowienia ogólne.1. Quiz „Nasza Niepodległa”, organizowany jest przez Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, z siedzibą przy ul. Totus Tuus 30 (30-610 Kraków), zwany dalej Organizatorem.2. Celem Quizu jest popularyzacja wiedzy o...